İlgi Alanları

Yayınlar & Eğitimler & Konferanslar

Bilimsel Çalışmaları

- Pagetoid Retikulozis (Woringer Kolopp): Seyrek Rastlanan Primer Kutanöz T-hücreli Lenfoma Olgusu. Türkiye Klinikleri J Dermatol             2005, 15:1, 42-44.

- Aminoasidürinin Eşlik Ettiği Netherton Sendromlu Bir Olgu. Turkderm, 2005.

- Fokal Hiperhidrozun İntrdermal Botulinum Toksin Enjeksiyonuyla Tedavisi. Turkderm, 2005.

- Alopesi Areatada Dermatolojik Yaşam Kalitesi İndeksi. Haseki Tıp Bülteni 2005; 43-4.

- Eosinophilic Cellulitis (Well's Sydnrome) due to Tick Bite. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,           Copenhagen, Denmark, 2-5 April 2005.

- Erysipelas like Cutaneous Leishmaniasis: A Case Report. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases,           Copenhagen, Denmark, 2-5 April 2005.

- Psoriasisli Hastalarda Allerjik Kontakt Dermatit Sıklığı. Haseki Tıp Bülteni 2003; 41: 283-7.

- Diskeratozis Konjenitali Bir Olgu. XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 31.08-04.09.2003.

- Besin Allerjisi Sıklığının Kronik Ürtiker, Papüler Ürtiker ve Atopik Dermatitte Prick Test ve Serum IgE Düzeyleri ile Araştırılması. T Klin J     Dermatoloji 2002, 12:16-23.

- Akne Vulgarisli Kadın Hastalarda Seks Hormonlarının Serum Düzeyleri. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; Cilt XIII,     Sayı I.

- 1993-1998 Yılları Arasında Saptadığımız Sifilizli Olguların Değerlendirilmesi. Türkderm 2000; 34: 104-106.

- Endemik Bölge Dışında Karşılaşılan Kütanöz Leishmaniasis. I. Çukurova Dermatoloji Günleri, Adana, Türkiye, 16-18 Mayıs 1996.

- Akne Rozase'de Demodeks Densitesi ve Lokal Albendazol Tedavisi. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Ekim 1996.

- Bir Lupus Miliaris Disseminatus Faciei Olgusu. Haseki Tıp Bülteni 1995; 33-2.

- Bir Nöropatik Ayak Ülseri Nedeni Olarak Gergin Omurilik Sendromu. XV. Ulusal Dermatoloji Kongresi ve III. Uluslararası Türkod                 Kurultayı Bildirileri, İzmir, Türkiye, 31.10-4.11.1994.

- Ender Görülen Bir Sendrom: Klippel-Trenaunay. Klinik Gelişim 6 (2440-2442), 1993.

- Lenfanjioma Sirkumskriptum Bir Olgu Bildirimi. Klinik Gelişim 4 (842-844), 1990.

- Vitiligo'lu Hastalarda İmmünperoksidaz Yöntemle IgG ve C3 Birikimlerinin Araştırılması. Haseki Tıp Bülteni 1990; 990/13.

- Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Dünyada ve Türkiyedeki Epidemiyolojik Durumu. Sağlık Dergisi (SSYB) 1989; 61:1, 35-44.

- Acupuncture in Medical Practice (Tercüme). The Journal of Acupuncture 1989; 1-3.

- Multipl Konjenital Kapiller Hemangiom (Strawberry Nevüs) Olgusu. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1989; 23 (1-2): 55-58.

- Atopik Dermatitte (AD) Adrenomedüller Fonksiyonun (AM) Keşfedilmesi. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1988; 22-4.

- İki Vaka Nedeniyle Urticaria Pigmentosa. Haseki Tıp Bülteni 1987; 26-2.

- Nadir Üç Olgu Nedeniyle Pannikülitler. Haseki Tıp Bülteni 1986; 24-3.

- Psoriasis ve Pelad'da Akupunktür Uygulaması. Haseki Tıp Bülteni 1985; 25-3.

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

- İstanbul Akupunktur Derneği Akupunktur Kursu. İstanbul, Türkiye, 10-11 Aralık 1988

- İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı: Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar Simpozyumu. İstanbul, Türkiye,     30-31 Mart 1992

- Symposium on the "Role of Sandimmun in the Treatment of Psoriasis". Istanbul, Turkey, 14th April 1992

- Akdeniz Estetik Tıp ve Deri Cerrahisi Günleri. İstanbul, Türkiye, 29-30 Mayıs 1992

- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği: II. Dermatolojide                   Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 11-13 Mayıs 1993

- XI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Nevşehir, Türkiye, 5-8 Ekim 1993

- Joint Meeting of International Society of Dermatology and Society of Dermatology and Venereology. Istanbul, Turkey, 6-     9 June 1995

- Joint Meeting of International Society of Dermatology and Society of Dermatology and Venereology: Cosmetology               Course. Istanbul, Turkey, 6th June 1995

- V. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi. İstanbul, Türkiye, 14-15 Aralık 1995

- XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 1-6 Ekim 1996

- III. Vakıf Gureba Tıp Kongresi. İstanbul, Türkiye, 3-6 Aralık 1996

- III. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 7-9 Mayıs 1997

- XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Türkiye, 6-9 Ekim 1997

- VI. Ulusal Behçet Hastalığı Kongresi. İstanbul, Türkiye, 27-28 Kasım 1997

- 17. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Kuşadası, Türkiye, 19-24 Ekim 1998  

- V. Vakıf Gureba Tıp Kongresi. İstanbul, Türkiye, 2-4 Aralık 1998

- IV. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 1-4 Haziran 1999

- 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Amsterdam, Netherlands, 29.09-03.10.1999

- XIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Türkiye, 17-21 Ekim 1999

- XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 26.09-01.10.2000

- 9th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Geneva, Switzerland, 11-15 October 2000

- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı Sempozyumu. İstanbul, Türkiye, 18-19 Ekim 2001

- 11th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Prague, Czech Republic, 2-6 October 2002

- 5. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 14-17 Mayıs 2003

- Dermatoloji 2003 Bahar Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 4-6 Haziran 2003

- XVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu. Ankara, Türkiye, 31.08-4.09.2003

- 12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Barcelona, Spain, 15-18 October 2003

- XX. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Çeşme, Türkiye, 7-12 Eylül 2004

- 6th Dermatology and Dermatopathology Update. Istanbul, Turkey, 2-5 December 2004 

- 2. Kozmetik Dermatoloji Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 1-3 Kasım 2006

- "Doğa ve Deri" Konulu IV. Ege Dermatoloji Günleri Sempozyumu. Marmaris, Türkiye, 7-10 Mayıs 2008

- 3rd Interactive Training Dermoscopy and Computer Dermoscopy Course. Istanbul, Turkey, 23-24 October 2008

- T.C. İsanbul Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi. İstanbul, Türkiye, 4 Mart 2009

- V. Ege Dermatoloji Günleri Türk-Yunan Dermatoloji Simpozyumu. Muğla, Türkiye, 7-11 Mayıs 2009

- 9. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu. İstanbul, Türkiye, 17-20 Haziran 2009

- 8. Çukurova Dermatoloji Günleri. Antakya, Türkiye, 5-9 Mayıs 2010

- 6. Ege Dermatoloji Günleri. Muğla, Türkiye, 4-8 Mayıs 2011

- XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi. Gaziantep, Türkiye, 9-13 Ekim 2012

Mesleki Üyelikleri

- Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

- Türk Dermatoloji Derneği

- Üniversiteli Kadınlar Derneği

- Akupunktur Derneği